top of page

Pure Zeo från Probihorse är en ren naturprodukt med många fördelar. 

Några fördelar med Probihorse Pure Zeo:

 • En 100% naturlig detox som på ett säkert sätt för ut toxiner ur hästens system. 
 • Hjälper till att motverka fri fekal vätska hos hästar. 
 • Ökar absorptionen av näringsämnen från hästens foder och tillskott. 
 • Assisterar omvandlingen av näring från foder i hästens kropp. 
 • Suger upp tungmetaller och andra toxiner som lagras i hö, vatten och bete. 
 • Rikt på den viktiga mineralen kisel (över 60%)
 • Har visat sig ge positiva effekter på päls och hovkvalitet 
 • Stöttar hästens välmående och allmäntillstånd. 

 

Zeoliter har blivit dokumenterat genom många studier där de visar sig vara fördelaktiga för allmänhälsan hos djur. 

 

Pure Zeo är naturligt högt på kisel (över 60%) och stödjer upptaget av näring, hjälper till med matsmältningen, motverkar försurning (pH-balanserande), assisterar skeletthälsa samt leder och ligament.  

Vi har upplevt att Pure Zeo hjälper hästar som har akuta samt långvariga problem med lös avföring, samt lider av fri fekal vätska,

speciellt i kombination med Probihorse produkter med levande probiotika.

 

En kur med Probihorse Pure Zeo kan:

 • Få positiv effekt på matsmältningssystemet och spillningens konsistens. Motverkar fri fekal vätska och s.k. "leaky gut".
 • Förbättra näringsämnenas absorption och gynnar därför effekt av övriga tillskott. 
 • Binda och hjälpa hästen att göra sig av med skadliga substanser som mykotoxiner och tungmetaller
 • Reducera lös avföring orsakad av tex hösilage eller obalans i mikrofloran i betesmarker
 • Skydda tarmfloran och stabiliserar hälsan 
 • Stärka hästens immunsystem. 
 • Skapa ett balanserat pH-värde i tarmen
 • Är bra att ge efter kemisk avmaskning för att hjälpa kroppen att göra sig av med rester från medlet.
 • Även bra att ge efter avslutad behandling med läkemedel. 

Många upplever att Pure Zeo underlättar vid pälsfällning, sättning av hårrem och stöttar upp vid sommareksem.

 

Pure Zeo består till 100% av zeoliter med hög absorptionskapacitet och hjälper till med eliminering av tungmetaller och skadliga ämnen som kommer från jorden och förorenar matkedjan (tex arsenik, bly och kvicksilver) samt även mykotoxiner som hästen kan få i sig från hö. Med hjälp av Pure Zeo, gärna i kombination med Probihorse mikrobiella tillskott, kan man på det sättet bidra till att avlasta levern och njurarna. 

 

Vad är mykotoxiner?

Mykotoxiner är skadliga substanser som producerar av olika mögelsporer (vanligast är aspergillus, pencillium (penselmögel) och fusarium). De uppkommer ibland i hö och i vissa miljöer och under vissa omständigheter och temperaturer växer de snabbt på grödor och kontanimerar dem med mykotoxiner. En del av dem kan övervintra på rester från förra årets skörd och på sätt infektera nästa års skörd. Kontanimering kan även uppkomma under förvaring.

Pure Zeo skyddar djuren mot mykotoxiner på ett naturligt sätt och har en positiv effekt på matsmältningssystemet. 

Pure Zeo absorberar mykotoxinerna så att de bildar ett stabilt komplex, sk “lock and key” effekt, och kommer på så sätt ut ur djurets kropp. På så sätt skyddas djurets matsmältningssystem från de skadliga effekterna av mykotoxinerna och underlättar för levern.

 

Sammansättning:

100% ren finmald Zeolit Klinoptiolit-mineral. 

Fri från karens. 

 

Dosering:

Dosering då veterinär ej annat föreskriver:

5 - 10 ml/100 kg häst  blandas väl tillsammans med övriga fodertillskott.

Probihorse Pure Zeo innehåller inga andra substanser och ingen karens. Den är av högsta food grade kvalitet, A+.

Vid behov av större volymer, kontakta: info@probihorse.se

 

Hur fungerar Pure Zeo? 

Den vetenskapliga förklaringen:

Molekylerna i Pure Zeo är negativt joniskt laddade. Tungmetaller och toxiner är däremot positivt joniskt laddade vilket gör att de dras till molekylerna i Pure Zeo för att sedan binda sig med beståndsdelarna i dem.

Därför fungerar Pure Zeo som ett reningssystem inifrån för hästen och drar ut gifter som hästen annars inte kan göra sig av med själv. Utan den hjälpen lagras de i mage, lever och njurar där de ligger och stör. Molekylerna från zeoliterna är som "små burar med ännu mindre hål" som filtrerar näringsämnen genom och suger åt sig toxiner på sin resa genom tarmen. Näringsämnen filtreras och släpps ut långsamt, vilken gör att hästen hinner ta upp mer av vitaminer, mineraler och spårämnen innan de passerat klart genom tarmen. Samtidigt hinner molekylerna genom denna process fånga upp tungmetaller, mykotoxiner och andra skadliga miljöföroreningar som finns i jord och vatten. Dessa kan tillsammans med zeoliterna lämna hästens system genom urin och spillningen.

Genom att processen saktas ned blir upptaget av vitaminer och mineraler mer effektivt (ett problem är annars att många tillskott vi ger hinner passera genom hela hästen och gå ut med spillningen utan att komma hästen tillgodo) och därför får hästen mer nytta av tillskott och foder som vi ger dem. Hästens system blir mindre stressat, med ett balanserat pH-värde, bättre upptagningsförmåga, samt att toxiner lämnar hästens system med avföringen då Pure Zeo bundit dem till sig. 

 

Pure Zeo är helt enkelt naturens bästa detox. 

Probihorse Pure Zeo, 2 kg

249,00 krPris
Leveranstid: 2-4 dagar

  Liknande produkter